Benron Taikai

Benron Taikai 2024

Benron Taikai je japonská recitační soutěž, která se koná každoročně v dubnu v Praze.

Historie této soutěže je velmi dlouhá, sahá až do dob Československa a v roce 2015 soutěž oslavila 39. výročí. Benron Taikai je pořádána ve spolupráci s Česko-japonským velvyslanectvím, Česko-japonskou společností, Japonskou asociací, Japonským centrem v Brně, Asociací učitelů japonštiny v ČR, podpůrnými organizacemi a nespočtem dobrovolníků.

Počínaje 39. sezónou se původní dvě úrovně Benron Taikai rozdělily a v současné době se setkáváme se třemi úrovněmi: začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí.

Obvykle jsou studenti rozděleni podle dosažených studijních výsledků.

Soutěže nabízí účastníkům příležitost připravit si a pronést formální projev o svých zkušenostech, zážitcích či názorech a získat tak zkušenost s veřejným projevem v japonštině. Každý soutěžící po svém projevu odpoví na několik otázek k přednesenému textu. Odborná porota zhodnotí správnost použitého jazyka, poutavost projevu a odpovědí a nejlepší účastníci obdrží věcné ceny, všichni účastníci obdrží ceny za účast.

 

2024

Benron Taikai 2024

  • Přidáno 22. 12. 2023

Organizační výbor soutěže Benron Taikai pořádá 48. ročník soutěže v japonském mluveném projevu Benron Taikai a soutěž v psaném japonském projevu 13. dubna 2024 (sobota) od 13.00 Místo konání soutěže: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, učebna č. 200 nám. Jana Palacha 2, 116 38 Staré Město, Praha

2023

Benron Taikai 2023

  • Přidáno 28. 3. 2022

18 japonských studentů v řečové soutěži a 10 japonských studentů v kompoziční soutěži ukázalo své každodenní studijní úspěchy.