Naše činnost

Tato společnost byla založena roku 2007 třemi univerzitami v ČR, které vyučují obor japanistiky. Tedy Masarykova Univerzita v Brně, Univerzita Karlova v Praze a Univerzita Palackého v Olomouci a učitelé na nich vyučující byli zakládajícími členy. Posléze se k nám připojilo i mnoho učitelů mimo univerzitní zámezí a v současné době zastřešujeme valnou většinu učitelů vyučujících japonštinu na území České Republiky.

Našimi hlavními cíly je napomoci studentům ve studiu a poskytnutí více příležitostí v jazykové sféře. Každý rok pořádáme soutěž v japonském přednesu, Benron Taikai, zkoušky z japonštiny JLPT či různé semináře a setkání pro učitele. Dále také publikujeme výukové materiály, učebnice, k výuce japonského jazyka.

Od roku 2012 spolupracujeme se Sakura network, která je odnoží Japan Foundation. Mezi další sprátelenou asociaci pak patří například AJE, Asociace učitelů japonštiny v Evropě.