Setkání učitelů
 

Každoměsíční setkání učitelů (od roku 2010)

2013

21. 6. // Univerzita Karlova
Jak používat stránku "Výzva Erin: Japonštinu zvládnu!"
14. 5. // Univerzita Karlova
Vytváření「My Can-do」
22. 2. // Česko-japonská společnost
Vytváření mini slovníku
(novinky z workshopu Středoevropského a východoevropského vzdělávání)

2012

23. 11. // Česko-japonská společnost
Hodnocení výkonu na základě standardu Japanese Foundation
Jaký má vztah vůči prospění/neprospění u zkoušky JLPT a seznam Can-Do pro sebehodnocení u zkoušky JLPT
12. 10. // Česko-japonská společnost
Výuka kandži zlepšující schopnost pochopení významů idiomů
29. 6. // Česko-japonská společnost
Výuka, jež rozšiřuje ponětí o současných problémech Japonska
25. 5. // Česko-japonská společnost
Vytváření vizuálních učebních materiálů pro modularitu
22. 2. // Česko-japonská společnost
Metody výuky porozumění textu dle úrovně
(novinky z workshopu Středoevropského a východoevropského vzdělávání)

2011

16. 12. // Česko-japonská společnost
O výsledcích soutěže v psaní: Kontrola pomocí "can-do popisného textu"
26. 11. // Univerzita Palackého
Charakteristiky nového JLPT
25. 11. // Informační a kulturní centrum Velvyslanectví Japonska v České Republice
Charakteristiky nového JLPT
14. 10. // Česko-japonská společnost
Webové stránky, jež mohou pomoct při výuce
19. 6. // Česko-japonská společnost
Uvažování nad hodinou psaní esejí pro začátečníky, Jak napsat jednotný text
20. 5. // Česko-japonská společnost
Uvažování nad hodinami konverzace s učebnicí "Minna no nihongo"
15. 4. // Česko-japonská společnost
Uvažování nad výukou japonského jazyka pro česky mluvící (audio)
18. 3. // Česko-japonská společnost
JF Standard případové studie: Japonská nadace Kolín nad Rýnem - Zápasení s hodinami japonštiny
(novinky z workshopu Středoevropského a východoevropského vzdělávání)
11. 2. // Univerzita Karlova
Seznámení se s výukou japonštiny dle JF Standardu

2010

15. 10. // Česko-japonská společnost
O skupinové výuce tzv. "Peer learning"